Groene lijnen

Zeg je Utrecht en bomenlanen dan is waarschijnlijk je eerste associatie: de Maliebaan. Vooruit, de platanen op de Koningsweg kun je ook wel een laan noemen. Zo zijn er een aantal in de stad. Maar Rivieren-Dichterswijk heeft ook een bijzondere bomenlaan: de Croeselaan. Op het eerste gezicht lijkt het of de bomen gelijk zijn, maar dat is bedrieglijk. Ze zijn in verschillende jaren geplant, de oudste in 1965, er zijn er van 1970 en 1995, de laatste dateren van 2012. De linde is een boom die veel voorkomt in de stad, er staan er zo’n 14.000. Trouwens, tussen al die lindes staan een paar uitzonderingen, een tweetal iepen, geplant in 1970.
Het zandpaadje dat over het gras slingerde, gemaakt door de vele voeten die daar jarenlang wandelden, is nu verhard. Je kunt zo rustig tussen de bomen lopen, auto’s en fietsen gaan over de weg ernaast. Ik verheug me ieder jaar op juni. Dan gaan de bomen weer bloeien. De geur van lindebloesem is voor mij de geur van zomer. Ik weet dat niet iedereen er zo over denkt, want ja, je kunt er ook last van hebben, de vlindertjes van de bloemen vallen na de bloei, en zijn kleverig. Maar toch. Ik moet dan denken aan een oud rijmpje dat zo mooi speelt met het woord lanen

Leentje leerde Lotje lopen
Langs de lange lindelaan
En toen Lotje goed kon lopen
Is zij weer naar huis gegaan.


Bomenlanen zijn bijzonder. De Bomenstichting heeft er pas nog een onderzoek en een boek aan gewijd. Lanen hebben vaak een lange historie. Ze nemen ruimte in beslag, een schaars goed in de stad. Bomen en veilig verkeer zijn een uitdagende combinatie. Onderhoud vraagt aandacht. Bomen die te oud of ziek worden moeten tijdig worden vervangen. Utrecht heeft daar gelukkig een lange traditie in.

Maar als je die moeite doet bieden ze een bijzondere groene ruimte, die zorgt voor zuurstof en verkoeling in de stad, voor huisvesting van vogels en insecten. Als je onder zo’n bomenrij loopt is het alsof je in een grote groene hal loopt, een openbare kathedraal. In deze tijd wordt terecht veel gesproken over de noodzaak van groen in de stad, van nieuwe parken. Denk maar aan het Ringpark. We zouden bijna vergeten wat er al is, zoetjesaan door de tijd gegroeid. Niet alleen de Croeselaan, maar ook het Merwedeplantsoen en de Jutfaseweg. Laten we er zuinig op zijn.

Lange groene lijn
lindes op de Croeselaan
bieden een groen dak


Ine van Emmerik