Rivier-Dichter nr 6 - 2022 is verschenen

De winter staat voor de deur, maar er is nog niet veel van te merken behalve zo nu en dan een koude nacht en de vallende blaadjes. Gelukkig is er dan deze krant om u wat warmte en gezelligheid te brengen in een tijd die niet voor iedereen even makkelijk is.
Veel verschillend nieuws uit de wijken die terugblikken of juist vooruitkijken: de opening van de nieuwe speeltuin in de Dichterswijk, een wandkleed als resultaat van een 900 jaar Utrecht project, maar ook een mogelijke herdruk van 'het boekje van Co' en herinrichting van de Balijelaan als onderdeel van het project Zuidpoort.
We wensen u goede feestdagen en een mooie start van het nieuwe jaar.

Lees hier de krant.

Herdruk Historie van Rivierenwijk

Voorinschrijving van boekje Historie van Rivierenwijk door Co Scherrenberg
Iedereen die de Rivier-Dichter leest kent Co Scherrenberg, onze vaste schrijver van herinneringen van vroeger uit de Rivierenwijk. Een paar jaar geleden is er een geweldig populair boekje uitgegeven van Co zijn mooie verhalen, geïllustreerd met foto's uit allerlei bronnen. Sommige van jullie zullen dat in huis hebben liggen. Co heeft nog zoveel materiaal dat er volgend jaar nog een dergelijk boekje in elkaar gezet kan worden. Ook is er vraag naar herdruk van het eerste boekje.
De redactie van de Rivier-Dichter heeft het op zich genomen om te onderzoeken hoe groot de belangstelling is voor deze boekjes door een voorinschrijving te faciliteren. Dan kan voor het project ook subsidie worden aangevraagd. De prijs van de herdruk van het eerste boekje zal liggen tussen de 5 of 9 euro, afhankelijk van het aantal boekjes dat wordt gedrukt.
U kunt u inschrijven voor een exemplaar door een mail te sturen naar: boekherdruk@rivier-dichter.nl

We kunnen u natuurlijk niet tot afname verplichten als u zich heeft ingeschreven voor een exemplaar. Omdat de prijs zo afhankelijk is van het aantal zou het wel fijn zijn als u uw voorinschrijving goed overweegt.

Groep 5 van De Kleine Dichter helpt de natuur!

Met actieposters tegen plastic, en afvalrapen. Ze zeggen: we hopen dat jullie allemaal minder plastic gaan gebruiken en dat jullie geen afval meer op straat gooien!

Nieuwe speeltuin groot succes

De geopende speeltuin aan de Da Costakade/Hendrik Tollenstraat is een groot succes. De speeltuin, aangepast aan de eisen van deze tijd, voldoet. De kinderen spelen er weer graag.

Wandkleed voor Utrecht Zuid-West

In het kader van Utrecht 900 werd er in 5 avonden, met naald en draad en veel enthousiasme, een prachtig wandkleed gemaakt.

Verder in dit nummer:

Het nieuwe Maasplein: top of flop?

Kinderen van de Maaspleinschool, gingen de straat op om mensen in de buurt te interviewen, aan de hand van twee foto’s, links 1925, rechts nu.

Kinderpagina: twee jonge ondernemers

Jules en Jens, twee jonge ondernemers over hun bedrijf in echte Limburgse vlaaien: LimLicious. Hun motto: Mensen blij maken met een taart!

Verhalen van toen

Co Scherrenberg belicht deze keer Volkerakstraat 7 - 1955 Opperman Kruidenierswinkel. Over het reilen en zeilen van deze buurtwinkel en de veranderingen door de tijd.
Lees hier het verhaal